Kalite Politikamız


İnsana saygıyı temel alarak, faaliyet alanımızdaki ürün ve hizmetlerin müşterilerimize sunulmasında geçen sürecin tüm aşamalarında etkin, verimli ve yararlı olarak, kendisini geliştirme alışkanlığı edinmiş bireylerin yer aldığı, sürekli öğrenen bir organizasyon modeli oluşturmak, uluslar arası kalite ve standartlar düzeyinde çalışarak, verdiğimiz hizmeti ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmaktır.
Bu politikaya sadık kaldığımızı, sürekliliğini sağlayacağımızı çalışanlarımıza ve müşterilerimize taahhüt ederiz.Çevre Politikamız ve Hedeflerimiz


ERS ÖRME, çevreye ve topluma karşı bilinçli ve sorumlu davranışını sürdürmek için örme konfeksiyon üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevre boyutlarını ve bu çevre boyutlarının çevre üzerindeki olası olumsuz etkilerini sürekli kontrol altında tutarak en aza indirmek için aşağıdaki ilke ve hedefleri çevre politikası olarak belirlemiştir.

 • Çevre ile ilgili yerel, ulusal kanun ve yönetmelikler ile uluslar arası tavsiyelere uyulacaktır.
 • Çevre Yönetim Sistemini kurmak ve isletmek için gerekli kişilere sorumluluk ve yetki verilerek gerekli kaynaklar sağlanacaktır.
 • Çevre Yönetim Sistemi periyodik olarak ve değişen koşullara göre sürekli gözden geçirilecektir.
 • Çevre Yönetim Planı ile çevre performansı sürekli iyileştirilecektir.
 • Ürün ve proseslerle ilgili projeler hazırlanır ve uygulanırken çevresel etkiler dikkate alınacak ve kirlilik riski önlenmeye çalışılacaktır.
 • Elektrik, yakıt ve su gibi doğal kaynak ile hammadde kullanımını azaltıcı tedbirler alınacak, enerji tasarrufu sağlanacak ve israf önlenecektir.
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızı azaltıcı önlemler alınarak çevreye olan etkileri azaltılacaktır.
 • Alıcı ortama (hava, su, toprak) en az atığın verilmesi sağlanacaktır.
 • Tekrar kullanım veya geri kazanım olanakları sürekli araştırılacak, geri dönüşüm desteklenecektir.
 • Çevre konusunda tüm çalışanlarımız eğitilerek bilinçlendirilecektir.
 • Ulusal, yerel resmi kuruluşlar, yakın sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile işbirliği sağlanarak, tüm sosyal paydaşlarla çevre konusunda açık iletişim kurulacak ve çevre standartlarının yükseltilmesine çalışılacaktır.
 • Taşeron personeli dahil firmamızda çalışan tüm personelin bu politika hedeflerini gerçekleştirmek için işbirliği içinde çalışması sağlanacaktır.
 • Kaza veya acil durum riskleri azaltılarak insan sağlığı ve çevresel zararlar en az düzeye indirilecektir.

Tüm çalışanlar ve hizmet sağlayıcılarımız; çevreyi korumak, Çevre Yönetim Sistemini kurma ve uygulama aşamasında projelerimize destek vermek, yardımcı olmak ve sürekli geliştirmekten sorumludurlar.

Bu politika ile Çevre Yönetim Sistemine uyulacağını ve sistemin sürdürüleceğini tüm paydaşlarımıza taahhüt ederiz.A New Broom Sweeps Clean?buy-essay-fast-online.com

видеорегистратор с радаром и навигаторомкупить самый прогрессивный манок бренданакидка DaciaGametrix JetPadпродажа гидроцикловlingerie erotique sex shop en ligneпокрывало Smart

adrninKalite ve Çevre Politikalarımız